Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1507 A1.1. Teoriapraktikum 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Kurikka. Sivuaineopintojen kirjatentin ottaa sl. 2013 vastaan Kurikka, kl. 2014 Hyttinen.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Teoriapraktikumin voi aloittaa, vaikka perusopinnot eivät vielä olisikaan kokonaan valmiit. P1.4. täytyy kuitenkin olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Oppia kirjoittamaan ja keskustelemaan kirjallisuuden teoreettisista kysymyksistä

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen eri teoriasuuntausten keskeisiin kirjoituksiin. Praktikumissa luetaan yhdessä ja yksin teoreettisia tekstejä, harjoitellaan teoreettisten käsitteiden käyttöä ja tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Sivuaineopintoihin kuuluvan kirjatentin voi suorittaa tiedekuntatentissä periodeilla I, II ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

Bennet & Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory (4 th edition) sekä artikkeleita kurssin pitäjän ohjeiden mukaan.

Sivuaineopiskelijat tenttivät: Eagleton, Kirjallisuusteoria. Johdatus; Lehtimäki, Fiktiivisen kertomuksen analyysi ja tulkinta. Klassisen ja jälkiklassisen narratologian arviointia teoksessa Hägg, Lehtimäki & Steinby (toim.), Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen (s. 28 - 49).

Lisätietoja

Pakollisessa, pääaineopiskelijoiden suorittamassa Teoriapraktikumissa käytetään oheismateriaalina teosta Bennet & Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory (4th edition), johon tutustuminen praktikumiin aikovien on hyvä aloittaa jo etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. KIRJALLISUUDEN TEORIAA (Kotimainen kirjallisuus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.