Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1626 S1.2. Kirjallisuuden teoriaa syventävästi 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Rojola
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee valitsemaan oman pro gradu- ja sivuaineen tutkielmansa tutkimusongelman kannalta olennaisen teoreettisen ja metodologisen aineiston työtään varten.

Sisältö

Kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian ja alan keskeisen käsitteistön syventävä tuntemus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Essee

Itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kirjatentin tai esseen voi suorittaa periodeilla I, II, IV:

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Tentittävästä kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.