Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1623 A4. PROSEMINAARI JA HUK-TUTKIELMA 10 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Melkas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X
Edeltävät opinnot
Opintojakson A1.1. pitää olla suoritettuna ennen proseminaarin aloittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee soveltamaan kriittisesti kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja ja laatimaan rajatun tutkimusongelman sisältävän kirjallisuustieteellisen tutkielman perehdyttyään tutkimusprosessiin, tutkimuksen eettisiin perusteisiin, tiedonhakumenetelmiin, lähteiden merkitsemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Lisäksi hän kykenee tarkastelemaan kriittisesti muiden tuottamaa tietoa sekä keskustelemaan siitä analyyttisesti.

Sisältö

Proseminaarin alkukaudella opiskelija kiteyttää oman tutkimusongelmansa ja tekee tutkimussuunnitelman, ja jälkimmäisellä lukukaudella hän laatii seminaariesitelmän (n. 25 sivua) sekä toimii molempina lukukausina kerran opponenttina. Tarkastuksen jälkeen korjattu proseminaariesitelmä täyttää kandidaatintutkielmalle asetetut tieteellisyyden vaatimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Proseminaariesitelmästä jätetään seminaarin pitäjälle korjattu versio ja tämän kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn tarkoittaa tutustumista käsiteltävänä olevaan seminaariesitelmään ja sen kohdekirjallisuuteen sekä keskusteluun osallistumista. Arvosana opintojaksosta A4. rekisteröidään vasta, kun kypsyysnäyte on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.