Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2174 A4d Teollistuvan yhteiskunnan arkkitehtuuri 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kyseiseen erityisalaan. Jakso edesauttaa opiskelijaa hallitsemaan keskeisiä yleisen taidehistorian aihealueita ja huomioimaan näkökulmien systemaattisuuden.

Sisältö

Valinnaiset erikoisalueet on ryhmitelty pääasiallisesti historiallis-kronologisesti. Opintojakso syventää näkökulmia yleiseen taidehistoriaan ja tematisoi arkkitehtuurin tutkimuksen alueita.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja/tai korvaava kurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi teos korvaa pääsääntöisesti 2 op, tentittävä kokonaisuus sovitaan kuitenkin professorin kanssa. Esseesuorituksesta on oltava yhteydessä aina professoriin.

Kaikille pakollinen: Benevolo, Leonardo, History of Modern Architecture, vols. 1 TAI 2. 1971.

Seuraavista valitaan 2 teosta:

 • Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media. 1996
 • Heynen, Hilde, Architecture and Modernity. A Critique. 1999
 • Kervanto Nevanlinna, Anja, Kadonneen kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan muutoksia Helsingin historiallisessa ytimessä. 2002
 • Olsen, Donald J., The City as a Work of Art. London, Paris, Vienna. 1988
 • Hall, Thomas, Huvudstad i omvandling. Stockholms planering och utbyggnad under 700 år. 1999
 • Kervanto Nevanlinna, Anja, Interpreting Nairobi. The Cultural Study of Built Form. 1996.

Lisätietoja

Opiskelija suorittaa aineopintoihin kaksi 5 op:n erikoiskurssia (ks. opetusohjelma). Halutessaan opiskelija voi suorittaa erikoiskursseja myös vaadittua enemmän. Suoritusmuotona tentti tai esseet tai korvaava kurssi (ks. opetusohjelma).

Yhtä 5 op:n erikoiskurssin tentti tai esseesuoritusta varten opiskelija valitsee tentittävän kirjallisuuden yhdestä periodista (a–e). Yksi teos korvaa pääsääntöisesti 2 op, tentittävä kokonaisuus sovitaan kuitenkin professorin kanssa. Esseesuorituksesta on oltava yhteydessä aina professoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.