Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2176 A4g Itämeren alueen taide 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja Eeva Hallikainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuvaa syvällisempi käsitys valitsemastaan Itämeren alueen taiteen aihepiiristä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti opiskelemaansa aineistoa.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden avulla Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taiteen osa-alueisiin. Jakson voi korvata The Baltic Sea Region in Art History –luentokurssilla (3 op) ja siihen liittyvällä esseesuorituksella (2 op). Baltic Sea Region Studies –opintokokonaisuuteen sisältyvällä kurssilla tarkastellaan Itämeren alueen taiteen piirteitä ja erityiskysymyksiä keskiajalta nykypäivään, pääpaino on 1800- ja 1900-luvun taiteen ilmiöissä. Luennoilla käsitellään myös Suomen taidetta. Opetukseen sisältyy tutustumiskäynti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely ja/tai luentokurssi.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Kertauskuulustelu ja Essee

Jakson voi suorittaa tenttimällä kirjalistan valikoimasta itse valittu kokonaisuus TAI osallistumalla luentokurssille ja kirjoittamalla lisäksi essee. Luennoille osallistuvalle taidehistorian perusopinnot suorittaneelle opiskelijalle suositellaan luentokuulustelun sijasta esseesuoritusta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Esseestä saa lisäksi kirjallisen palautteen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Itämeren alueen taide –jakson kirjallisuusvalikoima.

2. Luennoilla annettavat artikkelit ja muu materiaali (Moodlessa)

Itämeren alueen taide (TAHI2176)-jakson kirjallisuus

Kirjat korvaavat 1-2 op. Sovi kirjapaketista opettajan kanssa. Voit tenttiä muitakin kirjoja sopimuksen mukaan.

Alla olevan listan kirjallisuus on erityyppistä ja myös eri ajoilta. Lue valitsemasi kirjat analyyttisesti siten, että kiinnität kirjan sisällön ohella huomiota mm. seuraaviin asioihin: mistä näkökulmasta/näkökulmista kirjassa lähestytään aihetta, mihin tarkoitukseen kirja on tehty tai kenelle se on suunnattu, mihin se liittyy? Millaiseen lähdeaineistoon kirjassa tukeudutaan? Selvitä myös kirjan kirjoittaja(t) ja julkaisuajankohta.

A Mirrow of Nature. Nordic Landscape Painting 1840-1910. Org. comm. Torsten Gunnarsson. Statens Museum for Kunst. 2006.
Bird, Alain, A History of Russian painting. 1987.
Blakesley, Rosalind P. (ed.) and Reid, Susan E., Russian Art and the West: A Century of Dialogue in Painting, Architecture, and the Decorative Arts. DeKalb, Ill: Northern Illinois University Press, cop. 2007.
Bremsa, Laila et al., Latvijas Makslas Vesture. 2004. English summary.
Cracraft, James,
The Petrine Revolution in Russian Architecture. 1988.
Donnelly, Marian C.,
Architecture in the Scandinavian countries. 1992.
Eesti Kunsti ajalugu 2. 1520-1770. Koostaja ja toimetaja Krista Kodres. Tallinna: Eesti Kunstiakadeemia 2005. English summary.
Eesti Kunsti ajalugu 5. 1900-1940
. Koostaja ja toimetaja Mart Kalm. 2010. English summary.
Ellenius, Allan (toim.), Baroque Dreams. Art and Vision in Sweden in the Era of Greatness. 2003.
Helme, Sirje & Kangilaski, Jaak,
Viron taiteen historia. 2000.
Johannesson, Lena; Liepe, Lena; Jonsson Brander, Hedvig & Laine, Merit,
Konst och visuell kultur i Sverige : före 1809. 2007.
Johannesson, Lena; Björk, Tomas; Lärkner Bengt; Eriksson, Yvonne & Mankell, Pia
, Konst och visuell kultur i Sverige : 1810-2000. 2009.
Kalm, Mart
, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Estonian 20th century architecture. 2002.
Kent, Neil,
The Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740-1940. 1987.
von Bonsdorff, Jan,
Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters. 1993. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja – Finska fornminnesföreningens tidskrift 99).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.