Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2571 A2a Teoriat ja metodit: kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee taidehistorian keskeisten teorioiden ja metodien pääpiirteet ja osaa soveltaa eri tulkintamalleja analyyttisesti kuvataiteen ja arkkitehtuurin tarkasteluun.

Sisältö

Perehtyminen taidehistorian teorioihin, metodeihin ja teosanalyysiin. Systemaattisten lähestymistapojen omaksuminen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja/tai metodi-kurssi, joka järjestetään syksyllä 2013.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bonta, Juan P.: Architecture and Its Interpretation. A Study of Expressive Systems in Architecture, 1979.
2. Gombrich, E.H.: Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, 1983.
3. Norma Broude & Mary D. Garrard (toim.): Reclaiming Female Agency: Feminist Art History after Postmodernism, 2005, s. 1 - 79, 143 - 157, 217 - 341, 361 - 407.
TAI
Pollock, Griselda (toim.): Generations and Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings, 1996.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2a-b Teoriat ja metodit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.