Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2573 A3a Museoinstituution historia ja kritiikki 6 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee eurooppalaisten ja/tai yhdysvaltalaisen museoinstituutioiden syntyhistorian ja kehitysvaiheiden pääpiirteet. Hän ymmärtää instituutiokriittisen ajattelun lähtökohdat ja tuntee instituutiokriittisen keskustelun historiaa ja nykytilaa. Hän osaa analysoida kriittisesti taidemaailman erilaisia institutionaalisia käytäntöjä.

Sisältö

Museoinstituution synty Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Instituutiokriittinen taide. Instituutiokritiikin peruskysymyksiä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Stallabrass, Julian: Contemporary Art. A Very Short Introduction, 2006.
2. McClellan, Andrew: The Art Museum from Boullée to Bilbao, 2008.
3. Putnam, James: Art and Artifact. The Museum as Medium, 2001.
4. Rajakari, Päivi (toim.):Mitä meillä oli ennen Kiasmaa? Kokoelmatoiminnan vaikuttavuus. Valtion taidemuseo – Museologia 2, 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.