Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2575 A3b Museoinstituutiot: kenttäkurssi 2 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot sekä Museoinstituution historia ja kritiikki -kirjatentti (A3a) suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin taiteen kentän toimijoihin ja instituutioihin. Hän osaa esitellä niiden historiallista muodostumista ja analysoida niitä ja niiden käytäntöjä kriittisesti.

Sisältö

Tutustuminen vuosittain vaihtelevalla ohjelmalla museokokoelmiin, gallerioihin, näyttelyihin, taidekouluihin, taiteilijoiden työhuoneisiin ja arkkitehtuurikohteisiin kotimaassa sekä mahdollisesti ulkomainen ekskursio.

Toteutustavat

Kenttäkurssi, jossa analysoidaan taideinstituutioita ja tutustutaan kohteisiin. Kohteiden esittelyjä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Mahdollinen ulkomaan ekskursio toteutetaan syksyllä 2013.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat, annettuihin tehtäviin liittyvät.

Lisätietoja

Opintojaksolle on ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautumisesta tiedotetaan kevätlukukauden 2014 alussa oppiaineen nettisivuilla ja ilmoitustaululla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.