Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2177 S4a Kuvataiteen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kyseiseen erityisalaan. Jakso syventää erityisalaan liittyvien lähestymistapojen, näkökulmien ja teorioiden hallintaa.

Sisältö

Opintojaksossa erikoisalueet on ryhmitelty temaattisesti tai lähestymistapojen mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi teos korvaa pääsääntöisesti 2 op, ellei toisin mainita. Tentittävä kokonaisuus sovitaan kuitenkin suorituksen vastaanottajan kanssa. Myös esseesuorituksesta on oltava yhteydessä aina suorituksen vastaanottajaan.

Valitaan kirjallisuus joko alakohdasta 1 tai 2

1. Kuvan tutkimus:
Bryson, Norman
: Word and Image. French Painting of the Ancien Régime. 1981; Bryson, Norman: Tradition and Desire. From David to Delacroix. 1984; Bryson, Norman: Looking at the Overlooked. Four essays on Still Life Painting. 1990; Fried, Michael: Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot. 1980; Haskell, Francis: History and Its Images. Art and the Interpretation of the Past. 1993. (3op); Ringbom, Sixten: Pinta ja syvyys. Esseitä. s. 33-86, 103-114. (1 op); Krauss, Rosalind: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. 1985; Rosen, Charles & Zerner, Henri: Romanticism and Realism. The Mythology of Nineteenth Century Art. 1984; Weisberger, Edward (toim.): The Spiritual in Art. Abstract Painting 1890-1985. 1986; Waenerberg, Annika: Urpflanze und Ornament. Pflanzenmorphologische Anregungen in der Kunsttheorie und Kunst von Goethe bis zum Jugenstil. 1992. Mitchell, W., J., T: What Do Pictures Want? 2003; Melville, Stephen (toim.): The Lure of the Object. 2005; Asselin, Olivier & Ross, Christine (toim.): Precarious Visualities. New Perspectives on Identification in Contemporary Art and Visual Culture. 2008; Belting, Hans: An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body. 2011;  Niemelä, Riikka, Kontturi, Katve-Kaisa, Kihlman, Asta (toim.) Nyansseja ja näkökulmia. Altti Kuusamon juhlakirja. 2011.

2. Taiteilija ja teos kontekstissa:
Alpers, Svetlana
: Rembrandt's Enterprise. The Studio and the Market. 1988; Boime, Albert: The Academy and French Painting in the Nineteenth Century. 1971 (3 op); esim. Boime, Albert: Hollow Icons. 1988. (1 op); Broude, Norma: Impressionism. A Feminist Reading. The Gendering of Art, Science, and Nature in the Nineteenth Century. 1991; Clark, T.J.: The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers. 1984; Clark, T.J.: Image of the People. 1973; Traeger, Jörg: Der Tod des Marat. Revolution des Menschenbildes. 1986. Michael Cole & Mary Podro (toim.): Inventions of the Studio, Renaissance to Romanticism. 2005; Ann Wagner: Mother Stone. The Vitality of Modern British Sculpture. 2005. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.