Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2186 S4f Harjoittelu tai käytännön työ 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen taidehistorian alan työtehtävistä ja oppii soveltamaan tietojaan käytännön tehtävissä. Lisäksi hän harjaantuu arvioimaan työssäoppimistaan.

Sisältö

Noin kolmen kuukauden mittainen työharjoittelu tai projekti, jolla tulee yliopiston ulkopuolinen ohjaaja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu
tai
Projekti / käytännön työ

Harjoittelusta sovitaan etukäteen harjoitteluvastaavan kanssa. Harjoittelun jälkeen harjoitteluvastaavalle toimitetaan viisisivuinen loppuraportti ja työtodistus. Raportin tulee sisältää seuraavat osiot: 1. Työharjoittelupaikka, työharjoittelun ajankohta ja työtehtävät 2. Työtehtävien vaatimat taidot ja valmiudet 3. Aiemman osaamisen soveltaminen ja uusien valmiuksien kehittyminen 4. Harjoitteluun kohdistetut odotukset ja niiden toteutuminen eli harjoittelun anti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työharjoitteluohjeistus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4 Erikoiskurssit (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.