Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2582 S1 Taidehistorian klassikot 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen taidehistorian tutkimustradition keskeisistä paradigmaa luoneista teoksista ja kykenee siten syventämään ymmärrystään taidehistorian muuttuvasta tutkimustraditiosta ja taidehistoriankirjoituksen omasta historiasta.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kahteen/kolmeen oppialan tutkimustradition keskeiseen edustajaan ja antaa kuvaa tutkimustradition muutoksista ja jatkuvuustekijöistä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusvaihtoehdoista sovitaan kuulustelijan kanssa.

1. Podro, Michael: The Critical Historians of Art, 1983 TAI
Kleinbauer, W. Eugene (toim.): Modern Perspectives in Western Art History, 1989 s. 1–107, 193–270.

2. sekä kaksi seuraavista:

 • Gombrich, E. H.: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art, 1985.
 • Gombrich, E. H.: The Image and the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, 1982.
 • Panofsky, Erwin: Meaning in the Visual Arts, 1955.
 • Panofsky, Erwin: Studies in Iconology, 1967.
 • Riegl, Alois: The Group Portraiture of Holland, 1999 (alk. Das holländische Gruppenporträt, 1902).
 • Schapiro, Meyer: Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, Society. Selected Papers, 1994.
 • Wölfflin, Heinrich: Kunstgeschichtliche Grundbregriffe, 1970 [1915] (ruots. Konsthistoriska grundbegrepp 1957; engl. Principles of Art History, 1950[1932] ).
 • Warburg, Aby: The Renewal of Pagan Antiquity, 1999, (HUOM: Warburgin teos korvaa kaksi teosta.).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.