Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2585 S3 Estetiikat ja taideteoriat 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan taidekäsitysten, esteettisten käsitysten ja taideteorioiden historialliset muutokset ja ymmärtää taideteorioihin liittyvien käsitteiden historiasidonnaisuudet.

Sisältö

Perehtyminen taidekäsitysten historiallisiin muutoksiin sekä estetiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojakso edesauttaa ymmärtämään, missä historiallisissa erityisolosuhteissa tietty taidekäsitys on syntynyt - nykyaika mukaan lukien.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Blunt, Anthony: Artistic Theory in Italy 1450 - 1600, 1987.
2. Burke, Edmund: A Philosophical Enquiry into our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1990 [1757].
3. Kristeller, Oscar: “The Modern System of the Arts”. Teoksessa: Renaissance Thought and the Arts,1980 s. 163–227.
4. Sekä yksi seuraavista:

 • Arnold, D. & Iversen, Margaret (toim.): Art and Thought, 2003.
 • Belting, Hans: Art History After Modernism, 2003.
 • Holly, Michael Ann & Moxey, Keith (toim.): Art History – Aesthetics – Visual Studies, 2002.
 • Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka, 1997.
 • Williams, Robert: Art Theory: An Historical Introduction, 2004.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.