Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2589 S5 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot ja S1 TAI S2a

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan tekstiä, joka sekä muodoiltaan että sisällöltään täyttää tieteelliset kriteerit. Hän osaa muotoilla tutkimusongelman ja oppii rajaamaan tutkimusalueensa ja hallitsee siihen liittyvän lähdeaineiston ja tarkastelee aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta kriittisesti vertaillen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin.

Sisältö

Seminaari perehdyttää tutkimustyöhön ja tieteelliseen ajatteluun sekä antaa systemaattisia valmiuksia pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden aikana: tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmän laadinta ja sen puolustaminen, opponointi sekä kirjallisia tehtäviä.

Toteutustavat

Koko lukuvuoden kestävä seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan seminaarin yhteydessä.

Pro gradu -ohjeistus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.