Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI8448 S6 Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori Altti Kuusamo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää saamiaan tutkimuksellisia valmiuksia tieteellisen kokonaisesityksen laadintaan: hän hallitsee menetelmät, aiheenrajauksen ja keskeisen aiheeseen liittyvän tutkimusmateriaalin ja kykenee harjoittamaan tarvittavaa lähdekritiikkiä. Opiskelija kykenee argumentoimaan tekemänsä ratkaisut ja osaa soveltaa sisäistämiään teoreettisia malleja ja lähestymistapoja tutkimaansa aineistoon. Lisäksi hän osaa perustella johtopäätöksensä selkeästi hyvällä äidinkielellä.

Sisältö

Tutkielman kirjoittaminen opiskelijan valitseman aineiston pohjalta seminaarissa annettujen yleis- ja erityisohjeiden ja omakohtaisesti valittujen menetelmien mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Sivuainetutkielman tai tutkielmatyyppisen työn laadinnasta neuvotellaan professorin kanssa, joka myös vastaa tutkielman ohjauksesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.