Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2580 A5 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijat: suorittavat proseminaarin ja kandidaatintutkintoon kuuluvan kypsyyskokeen

Sivuaineopiskelijat: voivat suorittaa proseminaarin halutessaan. Sivuaineopiskelijat eivät suorita kypsyyskoetta proseminaarin yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn perusteet: tiedonhaun, lähdekritiikin ja tieteellisen tekstin kirjoittamisen periaatteet. Hän osaa valita ja rajata tutkimusaiheen sekä asettaa tutkimuskysymykset. Hän osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tutkielman. Hän ymmärtää tieteellisen keskustelun ja tutkimusetiikan perusteet.

Sisältö

Tieteellisen työskentelyn perusteiden omaksuminen: tiedonhaku, lähdekritiikki, analyysi, tutkielman kirjoittaminen, tieteellinen keskustelu. Proseminaarissa harjoitellaan tutkimuksen tekoa prosessina. Siellä tehdään 1. tutkimusabstrakti, 2. tutkimussuunnitelma, 3. tutkimusharjoitus sekä 4. kirjoitetaan ja esitellään kanditutkielma. Lisäksi toimitaan toisen opiskelijan tutkielman opponenttina. Lopullinen versio tutkielmasta palautetaan seminaarikäsittelyn jälkeen ja siinä huomioidaan keskustelussa ilmitulleet asiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Osallistuminen seminaariin, Moodle-työskentely sekä itsenäinen työskentely. Koko lukuvuoden kestävä seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Osallistuminen verkko-opetukseen ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Osallistuminen seminaariin ja tutkielman kirjoittaminen sekä kandidaatin tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte (vain pääaineopiskelijat).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarissa jaettavat.

Proseminaarityön ohjeistus

 

Lisätietoja

Proseminaariin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa opintojen edistyneisyyden (op) mukaan. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian aineopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.