Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3070 A6.5.Työharjoittelu 5–6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Sl. 2013 Iisa af Ursin, kl. 2014 Salla Raunio

Osaamistavoitteet

Työelämään orientoituminen opintoja vastaavalla alalla, valmius soveltaa opinnoissa hankittua tietoa työelämässä ja asiantuntijuuden kehittyminen.

Sisältö

Esimerkiksi 3 kuukautta kestävä työharjoittelu alalla, jolla on mahdollista hyödyntää ja soveltaa yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu

Työharjoittelu ja kirjallinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

3. vuosi. Voidaan suorittaa myös syventävissä opinnoissa: 4. tai 5. vuosi.

Lisätietoja

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan opintojakson suorittamista varten. Suorituksesta sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija laatii harjoittelusta noin 6-8 sivun mittaisen raportin, jossa hän kertoo missä harjoittelu suoritettiin, miten kauan se kesti ja millaisia työtehtäviä harjoittelujaksoon sisältyi. Lisäksi raportissa voi pohtia mm. seuraavia asioita: mikä merkitys harjoittelulla on omille opinnoille, miten jo suoritetut opinnot tukivat harjoittelua, mitä harjoittelija oppi omasta alastaan ja millaisia lisävalmiuksia alalle mahdollisesti vielä opintojen lisäksi tarvitaan. Raportti tulee palauttaa parin kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä ja siihen liitetään kopio työtodistuksesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A6. Valinnaisopintoja, pääaineopiskelijat (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.