Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3065 A5.1. Proseminaari I: Kirjallisuudentutkimuksen harjoituskurssi 4 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Kaisa Ilmonen, Aino Mäkikalli
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Huom. Aiemmin ko. opintojakso oli nimellä YKIR3054 Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset II.

Osaamistavoitteet

Osaa analysoida kirjallista tekstiä asettamalla sen relevanttiin kontekstiinsa ja käyttää kirjallisuudentutkimuksen teoreettisia käsitteitä ja tutkimuskirjallisuutta itsenäisesti ja kriittisesti oppimiaan tiedonhankintataitoja hyödyntäen.

Sisältö

Tutustutaan monipuolisesti kirjallisuudentutkijan toimintatapaan mm. analysoimalla kirjallisuudentutkimuksen tekstejä sekä harjoitellaan kirjallisuutta koskevien tieteellisten kysymysten asettamista ja niihin vastaamista. Seminaarissa harjoitellaan myös tiedonhankintataitoja mm. opetukseen sisältyvän kirjastokäynnin yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Kaksi ryhmää sl. 2013, yksi ryhmä kl. 2014.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5. Proseminaari (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.