Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3066 A5.2. Proseminaari II 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Hanna Meretoja, Aino Mäkikalli
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Huom. Aiemmin opintojakso YKIR6021 oli nimellä YKIR3954 Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset II.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tutkimustyön harjoittelu, kyky tuottaa tieteellistä tekstiä ja tarkastella kriittisesti toisten tuottamia tekstejä sekä harjaantuminen analyyttisessä keskustelussa.

Sisältö

Harjoitellaan kirjallisuutta koskevien tieteellisten kysymysten asettamista ja niihin vastaamista.
Opiskelijat kirjoittavat tutkielmansa, esittelevät niitä muille seminaarilaisille ja harjoittelevat opponoimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Ennen seminaarin aloittamista tulee esittää seminaarin pitäjälle ideapaperi tulevan proseminaarityön aiheesta ja näkökulmasta. Seminaari suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukukauden aikana. Pääaineopiskelijat viimeistelevät seminaaritutkielmansa kandidaatintutkielmaksi ja kirjoittavat sen pohjalta kypsyysnäytteen. Huom! Pakollinen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettava ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A5. Proseminaari (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.