Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2168 P6b Harjoitustehtävä 2 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
TAHI2567 P6a Tutkimusnäkökulmia taidehistoriaan, mikäli tehtävä suoritetaan itsenäisesti. Harjoituskurssille osallistuvat suorittavat P6a tentin kurssin alussa.

Osaamistavoitteet

Kriittisen tarkastelutavan omaksuminen. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan tutkimustekstejä ja soveltamaan niitä ongelmakeskeisesti aineiston analyysiin.

Sisältö

Tutkimustekstien ja valikoidun taidehistorian aineiston analyysin harjoittelu sekä oman oppimisen arviointi. Opiskelija kirjoittaa 6 sivun mittaisen harjoitustehtävän, jossa valittua aineistoa pohditaan kolmen tutkimusartikkelin valossa ja niiden näkökulmia vertaillen. Pääaineopiskelijat käyvät työstään loppukeskustelun suorituksen vastaanottajan kanssa. Sivuaineopiskelijat liittävät harjoitustehtävään n. 1,5 liuskaa arviota siitä, mitä harjoituksesta oppi, missä onnistui ja missä olisi parannettavaa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi. Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille tarkoitettu harjoituskurssi/ohjattu työskentely järjestetään keväällä 2014. Kurssille ilmoittautumisesta tiedotetaan kevätlukukauden alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen
tai
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Valitse alla olevasta listasta yksi aihekokonaisuus (1–9) sekä mieti siihen liittyvä analyysikohde, jolle tässä harjoitustehtävässä esitetään kysymyksiä ja johon aihekokonaisuuden tekstejä suhteutetaan. Mitä rajatumpi kohde sen parempi, eli esimerkiksi mieluummin yksi valokuva kuin valokuvasarja. On eduksi, jos kohteesta on omakohtainen kokemushistoria.

2. Lue valitsemaasi tekstikokonaisuuteen liittyvät artikkelit (3 kpl). Kiinnitä lukiessasihuomiota seuraaviin asioihin:

 • Miten tutkija esittelee aiheensa ja aineistonsa sekä miten hän tutustuttaa lukijan näihin?
 • Mitä kysymyksiä artikkelissa esitetään?
 • Mitkä ovat artikkelin tutkimusmenetelmät (esim. historiallinen, kontekstoiva, feministinen, psykoanalyyttinen tai taideteos/taiteilija/tutkija/prosessikeskeinen)?
 • Minkälaisiin tutkimuksiin tai selittäviin aineistoihin artikkeli tukeutuu?
 • Kommentoiko artikkeli laajemmin taidehistorian tutkimustilannetta? Miten?
 • Miten artikkelien näkökulmat suhteutuvat toisiinsa? – mikä niitä yhdistää ja erottaa? Tässä auttaa, jos koetat ensin tiivistää pariin lauseeseen mistä kussakin artikkelissa on kyse. Sitten eroja ja yhtäläisyyksiä on helpompi pohtia eteenpäin.

3. Kirjoita harjoitustehtävä (6 s.)

 • Aloita esittelemällä kohde ja tekstit lyhyesti.
 • Esittele tekstien inspiroimia tutkimusnäkökulmia ja kehittele kohteellesi tarkempia tutkimuskysymyksiä joko artikkeleittain tai teemoittain. Muista myös vertailu. Tarkoitus ei ole referoida tekstejä kokonaisuudessaan, vaan nostaa esiin niiden keskeiset tutkimusvalinnat /menetelmät /teemat. Tekstit eivät aina käsittele juuri sellaista kohdetta, jonka olet itse valinnut. Tämä ei ole ongelma. Sovella ja käytä mielikuvitustasi! Miten artikkelin kysymykset ja menetelmät voisivat toimia tutkimuskohteesi kohdalla?
 • Tehtävä ei edellytä viitejärjestelmää, mutta siinä on huolella tehtävä selväksi kuka sanoo ja mitä. Mikäli käytät viitteitä, noudata taidehistorian viiteohjetta.
 • Tehtävän alkuun tai loppuun liitetään kuva tai kuvia tutkimuskohteesta (tai linkki näihin). Loppuun liitetään kirjallisuusluetteloksi käyttämäsi tutkimustekstit.
 • HUOM! Tarkoitus ei ole tehdä kohteesta valmista analyysiä vaan ainoastaan esittää sille mahdollisia tutkimuskysymyksiä ja pohtia miten sitä voisi tutkia.

Harjoitustehtävän ulkoasu: kansilehti (opintosuorituksen nimi, analyysitehtävän otsikko, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero, päiväys), fontti 12, riviväli 1,5.

Lähdetiedot artikkeleista ja analyysikohteesta (esim. tekniikka, materiaali, valmistumisaika, tekijä, kuvan lähdetiedot) liitetään harjoitustehtävän loppuun.

Lukupaketit on kerätty taidehistorian oppiaineen käytävällä (Sirkkala, Minerva, 2 krs.), ilmoitustaulun alla olevassa materiaalihyllykössä sijaitsevaan keltaiseen kansioon. Artikkelit voit kopioida aulassa olevalla kopiokoneella tai voit myös hakea artikkelit itse yliopiston kirjastoista.

Huom! Lukupaketit ovat luettavissa ja tulostettavissa Pdf-dokumentteina myös Moodlessa. Taidehistorian toimistosihteeriltä saa avaimen Moodlen kurssille.

 

AIHEKOKONAISUUDET (1-9)

1.MAALAUS

1. Palin, Tutta 2010. "Kukat, naiset ja Pariisi. Korkeakulttuurin valtavirtaistuminen kuvataiteen modernismissa"? – Kuinka tehdä taidehistoriaa? Toim. Minna Ijäs et al. 16–45.

2. Kuusamo, Altti 2010. "Hölmistynyt inspiraatio. Caravaggion Matteus ja enkeli -maalauksen merkitysjännitteistä" – Caravaggio palaa. Caravaggion värien jäljillä. Taiteilija Antero Kahilan rekonstruktio tuhoutuneesta Pyhä Matteus ja enkeli -maalauksesta. 22–28.

3. valitse toinen teksteistä

Vanhempi maalaustaide

Anttila, Elina 2001. "Uuden ilmaisutavan omaksuminen" – Albert Edelfelt & la nouvelle peinture. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 24. 135–143 [viitteet: 168–171].

TAI

Nykymaalaus

Kontturi, Katve-Kaisa 2010. "Taideprosessi liikkuvana, luovana sommittumansa. Kaksi kohtaamistapahtumaa"? – Kuinka tehdä taidehistoriaa? Toim. Minna Ijäs et al. 179–184, 191–209 [eli luetaan johdatusosuus, Kohtaamistapahtuma II sekä loppusanat 3].

 

2. KUVANVEISTO – MONUMENTTI

1. Kormano, Riitta 2001. "Punaisten muistomerkit – vaiettuja kiviä" – Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 23. 33–50.

2. Nikula, Riitta 2006. "Patsaan paikka" – Keskellä marginaalia – Mitt i marginalen. Riitta Konttisen juhlakirja. Rakkaudesta Kaupunkiin – For the Love of the City. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 33. 172–184.

3. valitse toinen teksteistä

Vanhempi kuvanveisto

Viljo, Eeva Maija 2003. "The Bronze and ‘Lux’, making a Monument to Alexander II" – Songs of the Ossian: Festschirf in Honour of professor Bo Ossian Lindberg. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 27. 123–137.

TAI

Nykykuvanveisto

Fer, Briony 2009. Eva Hesse. Work and Studiowork. 154–191.

 

3. ARKKITEHTUURI

1. Saarikangas, Kirsi 2006. Eletyt tilat ja sukupuoli: asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. 193–239 [viitteet: 256–260].

2. Kervanto Nevanlinna, Anja 2005. Näköaloja kadunkulmalta. Kaupunkihistorian kirjoituksia. 190–204.

3. Lukkarinen, Ville 1998. "Ja pellavanuora oli hänen kädessänsä sekä mittaruoko. Arkkitehtuuri ja universumin salaisuudet" – Taide ja okkultismi. Kirjoituksia taidehistorian rajamailta. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 18. 69–79.

 

4. KAUPUNKITILA – MAISEMA

1. Johansson, Hanna 2006. "Kohteen kosketuksia: nykytaide ja maisema. Maisemataiteen historia ja esittämisen ongelma" – Maisema/Landscape. 46–83.

2. Häyrynen, Maunu 1998. "Elysonista Althorpiin: Saaria eläville ja kuolleille" – Taide ja okkultismi. Kirjoituksia taidehistorian rajamailta. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 18. 95–105.

3. Kuusamo, Altti 2003. "Kävelijän konseptiot katutilassa" – Synteesi 3/2003: 41–55.

 

5. TILATAIDE (INSTALLAATIO)

1. Kontturi, Katve-Kaisa 2010. "Taideprosessi liikkuvana, luovana sommittumansa. Kaksikohtaamistapahtumaa" – Kuinka tehdä taidehistoriaa?. Toim. Minna Ijäs et al. 179–191, 198–209 [luetaan johdanto-osuus, Kohtaamistapahtuma I ja loppusanat].

2. Jones, Amelia 2005. "The ‘Sexual Politics’ of the Dinner Party. A Critical Context" – Reclaiming Female Agency. Feminist Art History After Postmodernism. Toim. Norma Broude & Mary Garrard. 409–429.

3. Kalha, Harri 2004. Nurkan takana. 10–35.

 

6. ESINE – MUOTOILU

1. Kalha, Harri 1997. Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssi.  236–261 [viitteet: 315–317].

2. Kortelainen, Anna 2002. Albert Edelfeltin fantasmagoria: Nainen, ‘Japani’, Tavaratalo. 56–57, 165–173, 177–181, 187–195, 202–213.

3. Viljo, Eeva Maija 2006. "Taideteos sosiaalisena esineenä" – Keskellä marginaalia. Riitta Konttisen juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 33. 15–29.

 

7. VALOKUVA

1. Hannula, Mia 2010. "Konfliktivalokuvan estetiikan etiikka ja politiikka. Ilkka Uimosen valokuvateos Cycles" – Kuinka tehdä taidehistoriaa? Toim. Minna Ijäs et al. 153–178.

2. Ijäs, Minna 2010. "Poseeraus sosiaalisena ja ruumiillisena. Heikki Attilan valokuvamuotokuvia kodeissa vuonna 1929" – Kuinka tehdä taidehistoriaa? Toim. Minna Ijäs et al. 124–152.

3. Vänskä, Annamari 2006."Why are there no lesbian advertisements?" – Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 35. 123–140.
TAI

Kontturi, Katve-Kaisa 2009. ”Eye, Agency and Bodily Becomings: Processing Breast Cancer in and through Images” in The Future of Flesh: A Cultural Survey of the Body, eds. Zoe Detsi-Diamanti et al. New York: Palgrave MacMillan, 115-132.

 

8. VIDEO- JA MEDIATAIDE

1. Morse, Margaret 1995. "Video installaation taide: ruumis, kuva, välitila" – Video Taide–Media-antologia. Toim. Minna Tarkka. 108–122.

2. Rossi, Leena-Maija 2007. "Queer TV? Kumouksellisten representaatioiden politiikasta ja ehdoista" – Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Toim. Leena-Maija Rossi & Anita Seppä. 122–136 [viitteet: 229–230].

3. Elfving, Taru 2008. "Puhuteltuna, todistajana – Eija-Liisa Ahtilan videoinstallaatiot ja vuoropuhelun tila" – In medias res. Hakuja mediafilosofiaan. Toim. Olli-Jukka Jokisaari et al. 95–126.

 

9. PERFORMANSSI - BODY ART

1. Sederholm, Helena 2002. "Performatiivinen taide ja naisidentiteetin rakentaminen" – Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Toim. Pauliina von Bonsdorff & Anita Seppä. 76–106.

2. Jones, Amelia 1997."'Presence’ in absentia". Experiencing Performance as documentation" – Art Journal, vol. 56. No. 4 (Winter 1997): 11–18.

3. Erkkilä, Helena 2008. Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi- ja kehotaide 1980- ja 1990-luvuilla psykoanalyysin valossa. Kuvataiteen keskusarkisto 15. 156–184.

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.