Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2606 P3a Maailman taiteen historia: kirjallisuus I 3 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori Lars Saari

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee maailman taiteen historian kokonaiskuvan jäsennellysti esihistoriasta 1400-luvulle saakka ulottuvalta ajanjaksolta. Opiskelijalla on tärkeimpien taiteen vaiheiden, teosten ja taiteilijuuksien perustuntemus.

Sisältö

Maailman taiteen alueet ja kaudet sekä teokset ja taiteilijat esihistoriasta 1400-luvulle saakka ulottuvalla ajanjaksolla. Pääpaino länsimaisessa taiteessa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Opintojaksoa voi tenttiä tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Honour & Fleming: Maailman taiteen historia, uud. painos 2001, s. 12–421 (engl. A World History of Art, ruots. Konsten genom tiderna).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian perusopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.