Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2566 P5 Suomen taidehistorian 1900-luku: kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen 1900-luvun kuvataiteiden, arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimmät vaiheet, taiteilijat ja teokset. Hän pystyy vertailemaan keskenään kurssikirjallisuuteen sisältyviä erilaisia tulkintoja samoista aineistoista.

Sisältö

1900-luvun suomalainen kuvataide, arkkitehtuuri ja taideteollisuus.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Opintojaksoa voi tenttiä tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sarajas-Korte et. al. (toim.): Ars. Suomen taide 5, 1990 s. 86–299.

2. Sarajas-Korte et. al. (toim.): Ars. Suomen taide 6, 1990 s. 9–75, 112–175.

3. Saarikangas, Kirsi et. al. (toim.): Suomen kulttuurihistoria 4, 2004 s. 86–96, 108–113, 129–135 ja 473–487.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian perusopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.