Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2508 P7 HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta. Apuna suunnitelman laatimisessa käytetään HOPS-lomaketta ja ohjeistusta.

Sisältö

Taidehistorian 1. vuoden pääaineopiskelijat laativat kevätlukukauden IV periodissa opinto­suunnitelman yliopisto-opettajan kanssa käyttäen tiedekunnan HOPS-lomaketta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja keskustelu tutkijatohtorin kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
HOPS:n laatiminen

HOPSin laatiminen on pääaineopiskelijoille pakollista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Humanistisen tiedekunnan HOPS-ohjeistus ja lomakkeet

Lisätietoja

HOPSin tekeminen on pääaineopiskelijoille pakollista, ja perusopinnoista saa loppumerkinnän vasta HOPSin hyväksymisen jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Taidehistorian perusopinnot (Taidehistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.