Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3018 S1. Estetiikka ja yleinen taiteenteoria II 3 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Liisa Steinby; luentokurssilla useita luennoitsijoita.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin jonkin keskeisen esteettisen tai taideteoreettisen ajattelijan näkemykset ja ymmärtää, miten ne on perusteltu.

Sisältö

Opiskelija perehtyy syvällisemmin valitsemaansa teoreetikkoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Essee
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aristoteles, Retoriikka; Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime; Lessing, Laokoon; Kant, Kritik der Urteilskraft; Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Über naive und sentimentalische Dichtung; Schelling, Die Philosophie der Kunst; Hegel, Ästhetik (sovituin osin); Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (sovituin osin); Nietzsche, Die Geburt der Tragödie; Marx ja Engels, Kirjallisuudesta ja taiteesta; Croce, Aesthetic; Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks (Taideteoksen alkuperä); Adorno, Ästhetische Theorie (Esteettinen teoria); Ingarden, Das literarische Kunstwerk (The Literary Work of Art); Beardsley, Aesthetics; Bürger, Theory of the Avant-Garde; Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste.

 

Lisätietoja

Mikäli kohta suoritetaan itsenäisesti, opiskelija tutustuu johonkin tai joihinkin keskeisiin taideteorioihin kirjallisuutta lukemalla ja sopii suoritustavasta (tentti tai essee) ja kirjallisuudesta (n. 300 sivua) tentin vastaanottajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.