Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3072 S2. Kirjallisuustieteellinen argumentaatio 3 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Liisa Steinby
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lukea kriittisesti kirjallisuustieteellisiä tekstejä kiinnittäen huomiota käsitteiden käyttöön niissä ja niiden argumentaatiotapaan.

Sisältö

Analysoidaan erilaisia kirjallisuustieteellisiä tekstejä sen suhteen, miten niissä kuvataan kohdetta, käytetään teoreettisia käsitteitä ja argumentoidaan oman näkemyksen puolesta. Kurssilla voidaan ottaa myös esille opiskelijoiden pro gradussa käyttämiä tekstejä, jolloin se tukee suoraan pro gradu -tutkielman tekemistä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Vain yleisen kirjallisuustieteen syventäviä opintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kurssin voi suorittaa jo aineopintojen loppuvaiheessa ennen syventävien opintojen seminaaria.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.