Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR1205 S4. Yleinen kirjallisuuden historia III 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Ks. aineopinnot A4.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemansa maan/kielialueen tai periodin keskeisen kirjallisuuden historian, osaa sijoittaa ja eritellä ko. kohdan kaunokirjallisia teoksia omassa kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan.

Sisältö

ks. kohta A4. Opiskelija perehtyy yhden maan ja kielialueen (6 op) tai yhden periodin (6 op) kirjallisuuteen, johon hän ei ole perehtynyt vielä aineopintojen kohdalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen kontaktiopetukseen

kirjallinen tentti
Valitaan yhden maan tai kielialueen kirjallisuus tai yhden periodin kirjallisuus kohdasta A4. Kaunokirjalliset teokset suositellaan luettavaksi alkukielisinä. Suoritustavat vaihtelevat opetustarjonnasta riippuen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Lukuvuoden aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa annetaan opastusta joidenkin opintojaksoon kuuluvien maiden ja kielialueiden/periodien tentteihin valmistautumiseen ja vastaamiseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.