Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR2200 P5. Yleinen kirjallisuuden historia I, osa 1 2 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Marja-Leena Hakkarainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Länsimaisen kirjallisuudenhistorian keskeisten aikakausien hahmottaminen sekä keskeisten kirjailijoiden tunteminen antiikista nykypäivään.

Sisältö

Perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historiaan antiikista nykypäivään. Luennolla tarkastellaan kirjallisuuden periodeja, lajien historiaa ja keskeisiä kaunokirjallisia teoksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento TAI itsenäinen työskentely. Luentokurssin yhteydessä pyritään tarjoamaan mahdollisuus vuorovaikutteiseen monimuoto-opiskeluun Moodle-ympäristössä ja/tai lukupiirissä. Tällöin kaunokirjallisuusosio suoritetaan samanaikaisesti kirjallisuushistorian kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kertauskuulustelu
tai
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Muu

Suositellaan suoritettavaksi luentokurssina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Olsson-Algulin, Litteraturens historia i världen (s. 1 - 282) tai vastaavat tiedot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P5. Yleinen kirjallisuuden historia I (Yleinen kirjallisuustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.