Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6021 A2. Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Marja-Leena Hakkarainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Erilaisten kirjallisuustieteen tutkimussuuntauksien ja niiden kontekstien ymmärtäminen.

Sisältö

Perehtyminen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin teoriasuuntauksiin. Pääpaino on 1900-luvun jälkipuoliskon suuntauksissa ja nykyteorioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento TAI itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Suositellaan suoritettavaksi luentokurssina (24 h). Luennoille osallistumisen lisäksi luetaan oheiskirjallisuutta. Sekä luentokurssi oheiskirjallisuuksineen että kirjatentti suoritetaan yhdessä osassa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Luennon oheiskirjallisuutena Bahtin, "Forms of Time and of the Chronotope in the Novel" teoksessa Bahtin, Dialogic Imagination. Four Essays (s. 84 - 258); Moi, Sukupuoli, teksti, valta: feministinen kirjallisuusteoria; Rooney (ed.), The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory (s. 29 - 52, 211 - 231, 283 - 302). Mikäli suoritetaan kirjatenttinä luetaan tämän lisäksi Jefferson & Robey (toim.), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.