Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0433 Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Edeltävät opinnot
Yleisen historian aineopintojen opintojakso A2 Historian aineistot ja esitykset. Lisäksi on erittäin tärkeätä suorittaa yleisen historian aineopintoihin sisältyvä kandidaatintutkielma.

Osaamistavoitteet

Ks. pro gradu -tutkielman tavoitteet.

Sisältö

Sivuainetutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen laatien alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen noin 50-60 sivun laajuisen tieteellisen, omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuvan opinnäytteen yleisen historian alalta. Metodisesti työ on samankaltainen kuin pro gradu mutta rajaukseltaan ja aineistoltaan suppeampi.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sivuaineen tutkielma (Yleinen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.