Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEDON HAKU JA HALLINTA 3 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Tapio Onnela.
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on muodostunut käsitys erilaisten tietolähteiden erityisluonteesta ja ongelmista. Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä hakea tietoa erilaisista tietolähteistä että myös jäsentää ja käyttää sitä. Hän osaa myös käyttää historiantutkimuksen kannalta olennaisia teknisiä tiedon haku- ja hallintamenetelmiä sekä hyödyntää opinnoissaan erilaisia verkkopohjaisia oppimis- ja viestintäympäristöjä.

Sisältö

Osio tutustuttaa opiskelijan erilaisiin tiedon lähteisiin kuten tietoverkkoihin ja kirjastoihin. Kurssilla haetaan tietoa omaehtoisesti sekä harjoitellaan tiedon hallintaa ja analysointia. Kurssilla tarkastellaan mm. tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta.

Toteutustavat

verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen verkko-opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Pakolliset opinnot.
Kurssi kannattaa suorittaa ehdottomasti ennen kandidaattiseminaaria.

Lisätietoja

Jos kurssi on jo suoritettu kulttuurihistoriassa tai yleisessä histori¬assa, korvataan se suorittamalla opintojakso A4 14 opintopisteen (ei 12 op) laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.