Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0454 S1.1. JOHDANTO MAISTERIOPINTOIHIN 2 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää Suomen historian syventävien opintojen ja tutkielman teon tavoitteet, ja kurssin suoritettuaan hänellä on tutkielman tekoon tarvittavat valmiudet.

Sisältö

Luento-opetuksessa käsitellään pro gradu -tutkielman tekoon
liittyviä metodisia, teoreettisia ja eettisiä näkökulmia sekä tutkielman
tasoon ja laatuun liittyviä kysymyksiä. Kirjastojen ja arkistojen käyttöön liittyvää osaamista syvennetään. Kurssin yhteydessä laaditaan maisteriopintoja koskeva opintosuunnitelma (HOPS) ja pro gradu -tutkielman ideapaperi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja HOPS:n laatiminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.