Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0451 S1.2. METODIKURSSI 4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa opiskelijalle valmiudet omaksua tutkimusmetodeja, koota ja analysoida niiden avulla tutkimusaineistoa sekä tulkita saamiaan tuloksia ja kirjoittaa näiden pohjalta erilaisia tutkimustekstejä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi useita metodeja tarkastellen niiden mahdollisuuksia ja rajoi¬tuk¬sia sekä teoreettisia perusteita ja soveltamiskohteita. Menetelmien esittelyn ja ver¬tailun ohella kurssi pyrkii antamaan opinnäytetyötään valmisteleville virikkeitä ja metodisia näkökulmia. Luento-opetuksen lisäksi kurssilla perehdytään metodi¬jul¬kai¬suihin ja itsenäisesti johonkin tutkimusmenetelmään ja sen käytännön sovellu¬tuksiin tutkimusmateriaalin avulla sekä kirjoitetaan harjoitustyö metodisesta ana¬lyysistä kir¬jallisuuden ja mahdollisesti oman tutkimusaineiston pohjalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen, itsenäinen perehty¬mi¬nen alan kirjallisuuteen, kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.