Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0429 S4. TUTKIELMAA TUKEVIA OPINTOJA, osa 1 0–10 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen ja Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oman tutkielmansa aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuuden tuntemusta ja tutkielman teoreettisen viitekehyksen hahmottamista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee omaan tutkimusaiheeseensa liittyvän keskeisen käsitteistön, lähestymistavat ja teoriat, ja lisäksi hänellä on valmius niiden arviointiin ja kommentointiin oman tutkielmansa näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakson sisällön muodostaa opettajan kanssa sovittava pro gradu -tutkielman tekoa tukeva kirjallisuus, joka käsittelee tutkielman teoreettista perustaa tai temaattista aihepiiriä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus sovitaan yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Opintojaksoon kuuluvaksi kirjallisuudeksi voidaan myös hyväksyä omaan tutkimusaiheeseen liittyvä toisen opiskelijan Suomen historian oppiaineeseen tekemä pro gradu -tutkielma. (1 op).

 

Lisätietoja

Jos opiskelija on tehnyt useita opintojaksoon S1 kuuluvia opintosuorituksia, ylimääräisillä opintopisteillä voi korvata osan opintojaksosta S4. Opiskelija voi suorittaa halutessaan tämän osion 10 op.n laajuisena, mikäli hän ei suorita osiota S5. Opintoihin liittyvä työharjoittelu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.