Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0251 S2 SUOMEN HISTORIANKIRJOITUKSEN VAIHEITA 4 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Mika Kallioinen

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen historiankirjoituksen yleisen kehityksen. Hän tuntee erilaisia historiantutkimuksen käyttämiä metodeja ja tapoja ymmärtää historiaa. Opiskelija pystyy sitomaan kunkin ajan historiankirjoituksen omaan aikakauteensa ja sen aatemaailmaan. Hän osaa myös sitoa historiallisen tiedon sen merkitykseen yhteiskunnassa.

Sisältö

Osio perehdyttää historiakirjoituksen tutkimuskohteiden, lähestymistapojen ja metodien kehitykseen. Osiossa suoritetaan suomalaista historiankirjoitusta käsittelevää kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

HUOM!
Tentin voi suorittaa VAIN tenttiakvaariossa!

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Ahtiainen, Pekka ja Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat, 1996. JA  Katainen, Elina et al. (toim.): Oma pöytä: naiset historiankirjoittajina Suo­messa, 2006.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.