Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0255 S6. MAISTERISEMINAARI 12 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen ja Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään vaativaa akateemista tutkimusta ja tuottamaan tieteellisesti perusteltua, uutta tietoa. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan etsimään tietoa eri lähteistä sekä kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan kerättyä tietoaineista ja esittämään tutkimustulokset ja johtopäätökset tiivistetyssä muodossa.

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on selkiyttää opiskelijan tutkimusideaa ja auttaa häntä laatimaan sen pohjalta onnistunut tieteellinen opinnäyte. Pääsääntöisesti maisteriseminaarin vetäjä toimii pro gradu -tutkielman ohjaajana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, esitelmien pito ja opponointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opiskelija saa merkinnän seminaarin suorituksesta jätettyään pro gradu- tai sivuainetutkielmansa esitarkastettavaksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.