Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0364 S8. SIVUAINETUTKIELMA 20 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen ja Timo Myllyntaus
Edeltävät opinnot
Syventävien opintojen metodiopinnot

Osaamistavoitteet

Sivuainetutkielma on laajuudeltaan hieman yli puolet pro gradu -tutkielman laajuudesta (50–60 sivua). Sivuainetutkielman tulee olla kysymyksenasettelultaan ja sisällöltään pro gradu -tutkielmaa rajatumpi, mutta kuitenkin laadullisesti samantasoinen.

Sisältö

Osio perehdyttää opiskelijan laatimaan itsenäistä tutkimusta Suomen historiasta sekä käyttämään historiantutkimuksen piirissä sovellettuja metodeja ja näkökulmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Itsenäisesti laadittu kirjallinen opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sivuainetutkielma arvostellaan numeerisella asteikolla 1-5. Tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen loppuarvosanaan.

Lisätietoja

Sivuainetutkielman ohjaus ja tarkastaminen tapahtuvat samoin kuin pro gradu -tutkielman kohdalla. Sivuainetutkielmaan liitetään pro gradu -tutkielman tavoin tiivistelmäsivu. Mikäli opinnäyte on vieraskielinen, myös tiivistelmä laaditaan kielellä, jolla itse tutkielma on tehty. Tutkielman laatineet lähettävät tiivistelmäsivunsa sähköpostin liitetiedostona oppiaineen tohtorikoulutettavalle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.