Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0269 A4.5. SUKUPUOLI JA HISTORIA 4–6 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sukupuoli- ja perhehistorian käsitteet ja osaa tarvittaessa soveltaa tutkimussuunnan näkökulmia opinnäytetöissään.

Sisältö

Osiossa perehdytään perheen ja sukupuolijärjestelmien historiaan ja tarkastellaan niissä tapahtuneita muutoksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Kirjallinen tentti, essee tai korvaava luento.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään yhdellä kertaa 4–6 op.

Kirjalista ilmoitetaan syksyn opetusohjelmassa.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4.5. SUKUPUOLI JA HISTORIA (Suomen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.