Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0383 A2.1. SÄÄTY-YHTEISKUNNAN RAKENTEET 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Jarkko Keskinen
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnoista P3.

Osaamistavoitteet

Osion tavoitteena on ymmärtää hyvin sääty-yhteiskunnan rakenteita ja säätyjen sisäistä rakennetta. Opiskelija perehtyy säätyjen konfliktitilanteisiin, ja hallitsee myös laajemmin Ruotsin ajan yhteiskunnan toimintaan ja Ruotsin valtakunnan vallankäyttöön liittyviä periaatteita.

Sisältö

Osiossa laajennetaan peruskurssilla saatuja tietoja sääty-yhteiskunnan eri sosiaaliryhmistä. Erityisesti esille tulevat eri ryhmien väliset vuorovaikutussuhteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse toinen seuraavista:

1. Jussi Hanska ja Kirsi Vainio-Korhonen (toim.): Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle, 2010. TAI
2.  Salonen, Kirsi: Synti ja sovitus, rikos ja rangaistus. Suomalaisten rikkomuksista keskiajalla, 2009 JA Vilkuna, Kustaa H. J: Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500-1850, 2010.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.