Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0384 A2.2. MODERNIN YHTEISKUNNAN RAKENTUMINEN 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnoista vähintään P3.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnan modernisoitumisen keskeisiä kehityslinjoja ja analysoimaan niitä itsenäisesti.

Sisältö

Osioissa perehdytään lähinnä 1900-luvun suomalaisen yhteiskunnan rakentumiseen niin paikallisesta kuin valtakunnallisestakin näkökulmasta. Erityinen painopiste asetetaan murrosaikojen tarkasteluun.

Toteutustavat

Tentti, essee opettajan kanssa sovitusta aiheesta tai korvaava luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Tentti, essee opettajan kanssa sovitusta aiheesta tai korvaava luento.

Myös sähköinen tenttimahdollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kaksi kirjaa seuraavista vaihtoehdoista. Yksi kirja kohdasta a ja yksi kirja kohdasta b.

a) Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933, 1995/2001 tai Häggman, Kai, Sanojen talossa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan, 2012 JA

b) Uljas, Päivi, Hyvinvointivaltion läpimurto, 2012 tai Hilson, Mary, The Nordic Model: Scandinavia Since 1945 (08 Edition).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.