Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0459 A1.3. SUOMEN HISTORIAN AINEISTOT 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kurssilla perusvalmiudet erilaisten lähdeaineistojen käyttöön ja analyysiin. Lisäksi opiskelija saa perustiedot arkistotieteestä ja keskeisten suomalaisten ja ruotsalaisten arkistojen toiminnasta. Käytännön tasolla opiskelija saa henkilökohtaisen opastuksen siinä, miten tutkija toimii arkistossa ja sähköisessä ympäristössä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, tutustumiskäynneistä, tietokoneella tehtävistä harjoituksista ja tenttiin luettavasta kirjallisuudesta. Luennoilla käsitellään arkistotieteen perusteita ja keskeisiä Suomen historian tutkimuksessa käytettyjä lähdeaineistoja, viranomaisarkistoja, yksityisarkistoja, sanomalehtiä ja muistitietoaineistoa. Näitä aineistoja on saatavilla sekä analogisessa että sähköisessä muodossa. Turun maakunta-arkistossa ja Turun kaupunginarkistossa tutustutaan arkistoaineistoihin, arkistotekniikkaan ja aineistojen tulkintaan. Tietokoneluokassa harjoitellaan sähköisten aineistojen hakua ja erilaisten aineistotietokantojen käyttöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t

Toteutustavat:
Luento-opetus 12
Ryhmäopetus ja verkkotehtävät 12

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen verkko-opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentissä suoritetaan luentojen lisäksi Eljas Orrman, Elisa Pispala (toim.) Suomen historian asiakirjalähteet soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1 METODIOPINNOT (Suomen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.