Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1223 S4. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
professorit ja tutkielman toinen ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee
• itsenäisen tiedonhankinnan sekä tutkimusongelman rajauksen ja käsittelyn
• aiemman tutkimuksen erittelyn ja kriittisen arvioinnin
• pitkäjänteisen projektiluonteisen työskentelyn
• itsenäisen tiedon tuottamisen ja soveltamisen

Sisältö

Opiskelija soveltaa omassa tutkimustyössään opintojensa kuluessa saamiaan tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksia laatimalla 80-100 sivun laajuisen tutkielman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

80-100 -sivuinen tutkielma

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
seitsenportainen sanallinen arvostelu

Suositellut suoritusajankohdat

maisteriopintojen 1. ja 2. opintovuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.