Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1208 S2.1. Henkilökohtainen ohjaus 2 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
professorit, maisteriseminaarin opettaja toinen ohjaaja
Edeltävät opinnot
HuK-tutkinnon Hops

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy suunnittelemaan maisteriopintojen sisällön ja opintojen aikataulun sekä seuraamaan sen toteutumista.

Sisältö

Opintojen alussa opiskelija laatii yhdessä professorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman koskien maisterivaiheen opintojaan. Hän käy pro graduunsa liittyviä ohjauskeskusteluja sekä maisteriseminaarinsa opettajan että toisen ohjaajansa kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
HOPS:n laatiminen ja Muu

FM-tutkinnon hops ja ohjauskeskustelut

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

koko maisteriopintojen ajan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S2. Pro gradu -opinnot (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.