Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1209 S2.2. Teemaseminaari 5–10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
seminaarien vetäjät

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman aihepiiriin seminaarissa, työryhmässä tai lukupiirissä. Opintojakson jälkeen opiskelija
• osaa laatia tutkimukseen liittyvän ideointipaperin ja työstää ja rajata sitä kohti selkeää tutkimusteemaa
• osaa laatia tutkimussuunnitelman
• on valinnut pro gradu -tutkielmansa aiheen ja tuntee sen lähdeaineiston ja tutkimustilanteen

Sisältö

sovitaan erikseen seminaarissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

ideapaperi, tutkimussuunnitelma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

maisteriopintojen 1. opintovuosi

Lisätietoja

Teemaseminaarit ovat yleensä 5 op:n laajuisia. Opiskelija suorittaa niitä yhden tai kaksi. Tiedot teemaseminaarien aikatauluista ja vetäjistä löytyvät historia-aineiden opetusohjelmasta ja kurssisivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S2. Pro gradu -opinnot (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.