Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0015 P4. Historian taito 4 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Koivisto, Keskinen, Koivunen

Yleiskuvaus

Hanne Koivisto (kh / luennot ja pienryhmät),
Jarkko Keskinen (sh /luennot ja pienryhmät),
Leila Koivunen (yh /pienryhmät)

Osaamistavoitteet

: Kurssin luento-osuuden jälkeen opiskelija on tutustunut historiaa koskevan tiedon mahdollisuuksiin, historiantutkimuksen prosessiin, joihinkin tutkimusmenetelmiin ja lähdeaineistoihin. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen opiskelija on saanut asiasta käytännön kokemusta analysoituaan historiatieteellisiä tekstejä ja harjoiteltuaan kirjallisessa tehtävässä historiatieteellisen tutkimus- ja kirjoittamisprosessin perusperiaatteita. Opiskelija on saanut kokemusta myös seminaarikeskustelusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija on saanut perusvalmiuksia historiatieteelliseen ajatteluun, tutkimusprosessiin ja kirjalliseen esittämiseen.

Sisältö

Osakokonaisuus koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen on luento ja toinen osio on pienryhmätyöskentely.
1. Luento-osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, historiatieteellisestä ajattelusta, historiantutkimuksen prosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä.
2. Keskustelevassa pienryhmätyöskentelyssä syvennetään opittua analysoimalla tieteellisiä tekstejä sekä kirjoittamalla kaksivaiheinen harjoitustyö, jossa perehdytään joihinkin historiantutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Harjoitustyössä opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita. Harjoitustyöstä käydyssä keskustelussa opetellaan historiatieteellistä kommentointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

osallistuminen luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä kaksivaiheinen harjoitustyö. Luento-osuudesta kootaan suppea tehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
HISTORIAN PERUSOPINNOT (Suomen historia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.