Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0010 P1. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin 1 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Suvianna Seppälä, Tuomas Räsänen ja Harri Kiiskinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteet ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa pää- ja sivuaineopintonsa sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelu-käytänteet, kuten NettiOpsun käytön ja e-Hopsin laatimisen, ja sitoutuu ajatukseen opiskelusta opiskelijan työnä sekä kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteisiin, erilaisiin sivuainevaihtoehtoihin sekä perehdytään historianopintojen opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin sekä tärkeimpiin tietokantoihin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat opettajatutoriensa vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät kandidaattitutkintoon saakka ulottuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t

Lisäksi henkilökohtaiset tapaamiset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
HOPS:n laatiminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi HHOPS:n tekemisen jälkeen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen vain pääaineopiskelijoille. Sivuainekokeen suorittaneiden osalta 1 op sivuainekokeesta korvaa tämän opintojakson, toinen opintopiste korvataan osiosta P5, jolloin P5 suoritetaan kahdeksan (8) opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Sivuaine-opiskelijoiden suositellaan osallistuvan kuitenkin kurssin aloittavalle yhteisluennolle.

Mikäli opiskelija tekee sekä historian että kulttuurihistorian perusopinnot, jaksot P1 ja P2 korvataan suorittamalla yksi lisäpaketti (3op) kohdasta P5 Kulttuurihistorian tutkimusaloja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
HISTORIAN PERUSOPINNOT (Suomen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.