Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0011 P2. Historian mieli 2 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Yleisen historian yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija pohtii sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaa ja sen merkitystä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen sidoksia aikaansa, sen traditiota ja asemaa tieteenä. Kurssi esittelee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta sekä sen asemasta yhteiskunnassa. Henkilökohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla opiskelija oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, Turku-ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t

Luennot 8 tuntia, ekskursio 3h, pienryhmätapaaminen 2h, oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

osallistuminen luennoille ja pienryhmään pakollista. Oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Jos kurssi on suoritettu kulttuurihistorian perusopinnoissa, tehdään korvaava kirjatentti. Tenttiin liittyen ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Mikäli opiskelija tekee sekä historian että kulttuurihistorian perusopinnot, jaksot P1 ja P2 korvataan suorittamalla yksi lisäpaketti (3op) kohdasta P5 Kulttuurihistorian tutkimusaloja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
HISTORIAN PERUSOPINNOT (Suomen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.