Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0291 P4 Kulttuurihistorian tutkimuksellisia lähtökohtia 4 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Kallioniemi Kari

Osaamistavoitteet

Opintojakson kautta opiskelija saa näkemyksen kulttuurihistoriallisesta tutkimuksesta, sen erityiskysymyksistä ja kehityksestä.

Sisältö

Kurssi johdattaa kulttuurihistoriaa määrittäviin periaatteisiin, jotka koskevat tieteenalamme näkökulmaa, peruskäsitteitä ja tutkimusaloja. Se antaa kuvan kulttuurihistorian tutkimusmenetelmistä ja aineistoista. Opintojakso perehdyttää kulttuurihistorian kehitykseen ja kuvaa kulttuurihistorian suhdetta historia- ja lähitieteisiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Arcangeli, Alessandro: Cultural History. A Concise Introduction. 2012

Burke, Peter: What is Cultural History? Second Edition, 2008

Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. Toim. Kari Immonen ja Maarit Leskelä-Kärki, 2001, seuraavat sivut: 29–91, 91–106, 258–280, 321–375, 387–417 (Mustakallio, Korhonen, Elomaa, Ollila, Kallioniemi, Koivisto, Tuohela, Salmi, Hapuli, Kaartinen, Laitinen).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.