Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1052 A1. Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 3 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Ollitervo Sakari

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää kulttuurihistorian lähestymistapoihin, lähtökohtiin ja aihepiireihin omakohtaisen lukemisen kautta. Opiskelija oppii lukemaan tutkimusta, esiintymään suullisesti ja käymään tieteellistä keskustelua. Samalla kurssi tutustuttaa kulttuurihistorian klassisiin tutkimuksiin.

Sisältö

Opintojakso avaa näköalan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen klassikoihin, suuntauksiin ja aihepiireihin, metodologisiin lähtökohtiin ja työskentelytapoihin. Huomion kohteena ovat kulttuurihistorian kehitys viime vuosikymmeninä sekä teoreettisen ajattelun ja empiirisen työskentelyn vuorovaikutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Luento, ryhmätyöskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Suullinen esitys ja Luento- / oppimispäiväkirja

Suullinen esitys ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen & Kimi Kärki. cultural history - kulttuurihistoria 6. K&h, Turku 2005.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.