Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0259 A2 Risteävät maailmat 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Kallioniemi Kari

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää kulttuurisen kohtaamisen ja vaihdon luonteeseen. Opiskelija hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Tavoitteena on ymmärtää, miten kulttuurit syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa keskenään.

Sisältö

Historia kertoo kulttuurien moninaisuudesta, erityispiirteistä, kehityksestä ja suhteista. Kulttuurit tulkitsevat itseään ja toisiaan ja yrittävät suhtautua toistensa menneeseen tai nykyiseen olemassaoloon. Kulttuurien väliset suhteet ilmenevät eri muodoissa, rauhanomaisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurilainoista konflikteihin. Opintojakso syventyy myös kulttuuriseen muistiin käsitellessään yhteisöjen tapoja muistaa menneisyyttään. Lisäksi pohditaan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen kannalta niitä teoreettisia malleja ja käsitteitä, joilla on yritetty tavoittaa ja selittää kulttuurien rakenteita, eroja ja historiallisuutta. Kurssi johdattaa käsitteiden "länsimainen kulttuuri" ja "kulttuurirelativismi" sisältöön ja ongelmiin.

Toteutustavat

Luentokurssi ja/tai tenttikirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Said, Edward W.: Orientalismi. 2011 (käännös esipuheineen ja johdantoineen)

Davis, Natalie Zemon: Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds. 2006.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.