Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1308 A5 Hallinnollinen arkeologia 4 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa muinaismuistohallinnon organisaatioon ja sen toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, lainsäädännön taustaan ja arjen käytänteisiin.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee muinaismuistosuojelun ja -hoidon arvottamisperusteita ja historiaa, alan organisaatioita sekä niiden toimintaa ja muinaismuistolainsäädännön tavoitteita erityisesti Suomessa. Keskeisen huomion saa muinaismuistolaki, jonka tulkintaa ja soveltamista valotetaan käytännön esimerkein. Lisäksi esitellään muita arkeologisen toiminnan kannalta keskeisiä lakeja ja määräyksiä (rakennussuojelulaki, kaavoituskäytänteet, Suomen allekirjoittamat kansainväliset suojelusopimukset jne.).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento "Hallinnollinen arkeologia" 20 t ja oheiskirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luento pidetään vain parittomina vuosina periodilla IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista tenttiin luettavasta kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.