Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1519 S1 Johdanto rautakauden ja historiallisen ajan tutkimukseen 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan arkeologisen tutkimuksen ajankohtaisista suuntauksista ja pystyy hahmottamaan niiden asemaa suhteessa aiempaan tutkimukseen.

Sisältö

Opintojakso toimii maisteriopintojen aloituksena. Tutkimussuuntauksia esimerkkien avulla esittelevien luentojen lisäksi opintojakso sisältää perehtymisen kirjallisuuteen ja sen pohjalta käytävän keskustelun. Aihepiireihin liittyen kirjoitetaan tieteellinen essee.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Pakollisia luentoja (12 h), kirjallisuutta ja tieteellinen essee (10 s.).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Osallistuminen opetukseen ja keskusteluun sekä essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Periodi I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.